Evlenme Ehliyeti, Şartları

nikah masasına oturmadan önce yapılması gereken şartları bilmeyenler için rehber niteliğindeki bu yazı size iyi gelecek.. işte o şartlar sırasıyla aşağıda…

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.

1. Reşit olmak

18 yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi rızaları ile evlenme ehliyetine sahiptir.

Ana baba rızası ile evlenmelerde kadının ve erkeğin 17 yaşını bitirmesi gerekir. Beyanın arkasına ebeveyn/vekil onayı alınmalı ve imza, noter, resmi daire ya da muhtar tarafından onanmalıdır.

Ana veya babadan biri ölü ise bu durum yine yukarıdaki tasdik yetkisine sahip kurumca belirtilmeli ve beyanın arkasında bulunan rıza belgesi bölümüne yazılmalıdır.

17’yi bitirmemiş çocukların evlenmesinde yetkili mahkemeden 88. madde kararı alınır ve yine ana baba rızası alınarak yetkili kurumca rıza belgesi eklenerek onanır.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece reşit kılınsa dahi evlenemez.

Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Boşanmış anne babanın reşit olmayan çocuklarının evliliğinde vekaleti alan taraf (anne veya baba) çocuğun evlenmesine vekalet eder).

2. Mümeyyiz olmak (Sağlık durumunun, akli şuurunun yerinde olması, zührevi ve bulaşıcı hastalık taşımaması gerekmektedir).

3. Yakın akraba olmamak.

Kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin usul veya füru’u arasında,
Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin füru’u ve eşi arasında,
evlenme yapılamaz.

4. Evli olmamak

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

5. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmuş olması (dul gelin adayları için).

Kadınlarda boşanma varsa boşanma tarihi kesinleşme tarihine göre hesap edilerek beyana yazılır. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

6. Kazai evlenme yasağı bulunmamak.

7. Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak

Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.

Benzer yazılara göz atınız

  • Çocuklarda sorumluluk duygusu Çocuklarda sorumluluk duygusu daha ufacık deyip kestirip atmayın çocuğa bu yaşlarda sorumluluk yüklememek hayata eksik başlamasına neden oluyor.. "Daha ufak, o yapamaz." düşüncesiyle çocuklara görev vermemek, […]
  • Fotoğraflarda güzel çıkmak içinFotoğraflarda güzel çıkmak için kimi insan ne yapsa ne etse fotoğraflarda güzel çıkmaz acaba bu sorun sizde mi fotoğraf makinasında mı : ) öncelikle motivasyonunuzun iyi olması gerekiyor. çünkü bunu sağlayamazsanız. […]
  • KADINLAR…KADINLAR… MELEKLERMEKANI.COM RÜYAM İSİMLİ ÜYEDEN ALINTI YAPILMIŞTIR.... Kadınlar; hayatın devam etmesi için, üreme sağlayan kadınlar. Anaç kadınlar, fedakar kadınlar... Dert çeken, ağlayan, […]
Sağlık ve Tıp