çıban Arşivi

Yeni Yazılar

Kızılağaç

a) Kırmızı bir ağaçtır. Tıbda dallan kullanılır, Sanayide ve bo­yacılıkta pek fazla muteberdir. Yalnız kökü zehirlidir. Kökünü kul­lanmamak lâzımdır. b) Yara ve cerahatli çıbanlara çok iyi gelir. Yeniden et çıkartır. c) Herhangi bir uzuvdan akan kanı durdurur. BAKAM (KIZIL AĞAÇ) Arabçası
Sağlık ve Tıp